Flag Counter
Flag Counter
 


Wielka Wojna 1914-1918 / 12

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2020-11-21 17:05:03

Marsz na Paryż /3. Ofensywa gen. Klucka. Generał po zorientowaniu się w planach nieprzyjaciela, postanowił rozwiązać swe zadanie przez ofensywę na Paryż, przeprowadzoną w ten sposób, że brał po kolei korpusy swe z południa z poza Marny i rzucał się na zachód, poza rzekę Ourcq. W ciągu dnia 6 września przerzucił tam Kluck korpus IV, osłabiając w ten sposób bardzo znacznie swe (...)

>>czytaj dalej<<<


Wybrane wieści z górnośląskiej prasy / 1 /1890 r.

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2020-11-02 13:21:22

Wieści. Nie wiele nowych wieści nadeszło ze świata, i tak rok stary przeminał bez znaczniejszego krwi rozlewu. Czubiono się wprawdzie tu i tam, na Krecie, w Afryce i w Ameryce, ale bez takich pomniejszych bujek to już ludzkość jakoś obyć się nie może. Zresztą nagrzeszono w roku ubiegłym wiele, w różnych krajach praw niedobrych niemało uchwalono, wiele też było nędzy i biedy; nieszczęść zaś tyle, (...)

>>czytaj dalej<<<


Z Dziejów Kościoła katolickiego / 8

Kategoria : Z Kronik czasu przeszłego     Data utworzenia artykułu : 2020-10-12 18:31:20

Tematy: Wandalowie. Wódz Justyniana Belizaryusz. Ostrogotowie. Odoaker wódz Herulów. Kariera Teodoryka. Egzarhat raweński. Nawrócenie Franków. Klodwig. Panowanie Franków nad ludami germańskimi. Wizygoci. Pontyfikat Grzegorza Wielkiego. Chrzest w Rheims w r. 496. Longobardowie. Nawrócenie Brytanii. Św. Patrycy. Czasy Justyniana. Sztuka chrześcijańska. (...)

>>czytaj dalej<<<


Początki prawa górniczego /1

Kategoria : Dzieje Śląska w monarchii piastowskiej     Data utworzenia artykułu : 2020-09-26 15:45:01

Krótki biogram o autorze opracowania. Autorem opracowania jest Piernikarczyk Józef (1885-1946) - badacz dziejów Śląska, działacz kulturalno-oświatowy. Ur. w Wieszowej, pow. zabrski, w rodzinie górniczej. Po ukończeniu szkoły ludowej (1899) pracował w kopalni "Ludwigsglück" (obecnie "Ludwik"), obecny podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldu w Krakowie (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914-1918 / 11

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2020-09-20 14:25:53

Marsz na Paryż / 2. Dnia 27 sierpnia. Naczelne dowództwo niemieckie wydały rozkazy dalszych operacji, mających charakter pościgowy. Rzuciły one 1-wszą armię na linię Sekwany poniżej Paryża, 2-gą na Paryż, 3-cią na Chateau Thierry, 4-tą na E′pernay, 5-tą na Cha′lons. Pozornie było to kontynuowanie planu Schlieffena, ale tylko pozornie, bo podjęte znacznie słabszymi siłami. Gdy bowiem (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z GN / 9

Kategoria : II Rzeczpospolita     Data utworzenia artykułu : 2020-09-15 18:01:50

Tematy: Sejm przyjął nowe ustawy szkolne. Sejm warszawski obradował w piątek prawie cały dzień nad nową ustawą o ustroju szkolnictwa, w sobotę zaś nad ustawą o szkołach prywatnych. Mimo zastrzeżeń Episkopatu i protestu ze strony opozycji ustawy zostały przez sejm przyjęte. Myślą przewodnią ustawy z wielkim pośpiechem przeprowadzone, ma być interes państwa. (To ostatnie głosił Mussolini, jako (...)

>>czytaj dalej<<<


Wielka Wojna 1914 - 1918 / 10

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2020-08-27 14:53:32

Marsz na Paryż / 1. Plany operacyjne Niemiec i Francji. Od chwili zwycięstwa nad Francją w roku 1871 liczono się w Niemczech z możliwością wojny z Francją; co więcej, liczono się także z możliwością wojny z Rosją, czyli z wojną na dwa fronty. Zastanawiano się nad tym, który z tych frontów będzie rozstrzygający, a w konsekwencji starano się przewidzieć, na który z nich trzeba (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Górnictwa i Hutnictwa na G. Śląsku do 1806 r / 2

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządem Habsburgów     Data utworzenia artykułu : 2020-07-31 16:28:14

Sztolnie.Wobec trudności opanowania wód przy pomocy kunsztów wodnych w drugiej połowie XVI w. przystąpiono do budowy wielkich sztolni. Większe znaczenie miały dwie z nich: sztolnia św. Jakuba, rozpoczęta w roku 1564 przez żupnika Jakuba Rappa oraz sztolnia krakowska, zaczęta przed rokiem 1567 z inicjatywy gwarków krakowskich i olkuskich. Gwarectwo sztolni św. Jakuba wpisane było do (...)

>>czytaj dalej<<<


Raciborskie trzy bramy /2

Kategoria : Dzieje Śląska w monarchii piastowskiej     Data utworzenia artykułu : 2020-07-23 18:33:36

Wprowadzenie. Nie wolno upierać się przy twierdzeniu, że rangę każdego średniowiecznego miasta określić można według mnogości posiadanych bram. Owszem, miasta małe nie posiadały nigdy więcej niż dwie, a duże nie zadowalały się trzema. Ale sytuacja pod tym względem w szeregu miast średniej wielkości nie była tak jednoznacznie przejrzysta, o czym można się przekonać na przykładzie Cieszyna, Bytomia i (...)

>>czytaj dalej<<<


Krzyż przydrożny na Radloku i przy szosie tarnogórskiej.

Kategoria : Dzieje Śląska pod rządami Prus     Data utworzenia artykułu : 2020-07-14 14:26:22

Pierwsza pisemna wzmianka o krzyżu na Radloku pochodzi z 1875 roku i wyszła spod ręki ks. Teodora Christopha; "jesienią tego roku odnowiono go z własnych środków lokalii". Ale dawna kartografia daje świadectwo o tym, iż krzyż stojący przy starodawnej ścieżce pniowieckiej został postawiony już wcześniej, bo przed 1827 rokiem (dawna kartografia Górnego Śląska). Dawny Radlok. To trudne (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com