Wszystkich gości :   19235

Flag Counter
Flag Counter
 


Wielka Wojna 1914 - 1918 / 17

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2022-05-21 13:22:36

Wielka Wojna 1914 – 1918 / 17 Druga faza wyścigu ku morzu została zakończona, tak jak pierwsza, bez decydującego rezultatu. Tymczasem zaszedł na terenie belgijskim wypadek niezmiernie doniosły a korzystny dla Niemców: upadek Antwerpji. Była ona jedną z największych i najlepiej ufortyfikowanych twierdz w Europie, w niej też, jak wiemy, znalazła ostoję armja belgijska, odepchnięta z drogi wiodącej (...)

>>czytaj dalej<<<


Wypiski z G. Śl. prasy z ostatniej ćwierci XVIII w. / 8

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2022-05-12 17:32:59

  Odważny Górnoślązak. Pewien światły Górnoślązak, pisze nam co następuje: Bardzo to chwalebnym jest, że polskie gazety wobec zagrożonego położenia, w jakim dziatwa polska się znajduje, w każdym numerze zamieszcza się napomnienie: „Uczmy dzieci czytać i pisać po polsku! „ Nie ma jednak wątpliwości, że ustawiczne to napominanie nie odnosi pożądanego skutku, a to tylko (...)

>>czytaj dalej<<<


Pamiętnik z wojny światowej / 17

Kategoria : Wielkie Wojny     Data utworzenia artykułu : 2022-05-09 17:01:38

Pamiętnik z wojny światowej /17 Strony konfliktu: Cesarstwo Niemieckie. Austro-Węgry. Bułgaria. Imperium Osmańskie. Dowódcy: Wilhelm II Hohenzollern. Paul Hindenburg. Leopold Bawarski. Max Hoffman. August von Mackensen. Imperium Rosyjskie (1914-1917). Rumunia od 1916 roku. Dowódcy:Mikołaj II Romanow. Mikołaj Romanow. Aleksiej Brusiłow. Ław Korniłow. Nikołaj Duchonin. Aleksander Kiereński. (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne miasto Wrocław /2

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-04-28 10:43:12

Poszukiwanie miejsca dla miasta. Istotnie, już w latach trzydziestych XIII wieku zaczynało brakować miejsca w obrębie starych murów miejskich na wznoszenie nowych budowli. Henryk Pobożny zrezygnował więc ze wschodniej części terenów otaczających zamek na rzecz wspólnoty franciszkańskiej, która przeniosła się tu z domu kupieckiego przy najstarszym targowisku. Potem księżna Anna (...)

>>czytaj dalej<<<


Droga od protestantyzmu do katolicyzmu w Tarn - Górach / 1

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-04-22 11:14:30

Tarnogórska droga utrwalenia wiary katolickiej.Rozpoczynając rozważania dotyczące stosunków wyznaniowych w mieście, warto pokusić się o krótką charakterystykę sytuacji religijnej, jaka panowała w miastach Górnego Śląska. Jest to o tyle ważne, iż pozwoli lepiej zrozumieć procesy, które przebiegały w Tarnowskich Górach w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Poglądy (...)

>>czytaj dalej<<<


O Malowidłach i protestantach na Górnym Śląsku

Kategoria : O Historii Śląska     Data utworzenia artykułu : 2022-04-11 19:46:57

O Śląskich kościołach. Stare malowidła kościelne. W naszej diecezji katowickiej (1924 r.) nie ma już bodaj żadnego kościoła, który by nie był w środku pomalowany. Dlatego każdy zna malatury kościelne nowoczesnego rodzaju, atoli dawniej największa ilość kościołów była bez malowideł, a ten, którego wnętrze było pomalowane uważano za szczególnie piękny. Pomiędzy (...)

>>czytaj dalej<<<


Monarchia Ślaska Henryków

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-04-09 15:35:43

Monarchia Śląska Henryków. Rozwój gospodarczy i społeczny Śląska w XIII w. Dzielnica ośrodkowa z Wrocławiem od początku zajmowała stanowisko przodujące wśród innych dzielnic śląskich. Rozwój jej zdecydował o czołowej roli Śląska w XIII w. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego ziemi śląskiej miało górnictwo i hutnictwo. Na terenie Śląska spotykamy najgęstszą (...)

>>czytaj dalej<<<


Średniowieczne miasto Wrocław /1

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-03-29 16:57:39

Średniowieczne miasto Wrocław / 1 Na wyspach w rozlewiskach Odry. Rzeka niosąca życiodajną wodę zawsze nęciła człowieka i zdawała się go zapraszać do założenia siedziby nad jej brzegami. Nawet perspektywa przyszłych kłopotów, niewygód i zagrożeń wynikających z sąsiedztwa rzeki, w szczególności powodzie, wylewy i zmiany koryta, nie powstrzymywały ludzi od przyjęcia tego (...)

>>czytaj dalej<<<


Dzieje Polski za Jagiellonów / 2

Kategoria : Dzieje Śląska we władaniu Piastów     Data utworzenia artykułu : 2022-03-23 10:20:16

Początek wielkiej wojny. Zaraz po bitwie nad Modą, z końcem 1407 r., przybył Jagiełło na Litwę, żeby się naradzić z Witołdem. Wysyłali posłańcow do Krzyżaków w sprawie Drezdenka. Wielki mistrz, Ulryk Jungingen, przybył osobiście do Kowna na zjazd, ale oświadczył, że od Drezdenka nie odstąpi. W kilka miesięcy potem stanęły nad Notecią załogi krzyżackie. W tymże czasie rozkazał W. Mistrz (...)

>>czytaj dalej<<<


Wspomnienia żołnierza - teologa w marszu do Ziemi św. 1924 r. / 3

Kategoria : Prasa górnośląska     Data utworzenia artykułu : 2022-03-07 15:58:10

Wspomnienia teologa – żołnierza w marszu do Ziemi św. 1924 r. / 3 Jakiś student zapewniał mnie, że w „Bramach Cylicji” poznał według opisu Ksenofona miejsce obozowiska założonego przez greckie posiłki Siedemdziesiąt lat po Cyrusie przekroczył te góry taurskie Aleksander Wielki, aby napełnić cały świat wielkością swych czynów. Św. Paweł tak samo wybrał sobie tę drogę (...)

>>czytaj dalej<<<© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com